Dit model laat een flink deel zien van een ontwerp dat ik Een huis heb genoemd. Een paar wanden zijn weggelaten – vooral buitenwanden. Wat je ziet is het belangrijkste van het ontwerp, als het ware het motorblok. Het huis is opgevat als deel in een gesloten huizenrij. De gevel wijkt iets van de rooilijn terug. Er is plaats voor een stoep met een bank, een slaapplaats (voor een dakloze) en een fontein. De fontein is een onmonumentale stroom die ergens ontspringt, langs enkele bassins loopt en onderaan weer verdwijnt. Op de blokjes in de gevel kunnen potten met stamrozen worden geplaatst. Op een aantal plekken moeten stoelen geplaatst worden, die hier in het model niet te zien zijn: aparte sculpturen die hun vorm hebben gekregen doordat zij gekneed worden tegen een lichaam. Zulke stoelen heb ik in ware grootte gemaakt in paraffine.
Er zit iets heel geks in: een overeenkomst met details in een ontwerp van Carlo Scarpa (de Fondazione Querini Stampalia in Venetië). Scarpa’s ontwerp is uit 1961-1963. Dat is wel gek – vreemd is niet alleen dat ik het ontwerp niet kende, maar er door anderen ook nooit op ben gewezen. Ergens moet een logica zijn die tot bepaalde vormen leidt en die wij allebei hebben gevolgd.